NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

REKLAMACIJE

Reklamacije na kupljenu obuću je moguće izjaviti u maloprodajnim objektima Office Shoes ili putem sajta www.officeshoes.me.


Potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu obuću u svakom maloprodajnom objektu Office Shoes kod menadžera radnje.

Prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da kupac priloži obuću koju reklamira, da priloži račun ili drugi dokaz o uplati (ugovor o prodaji, garantni list ili drugi odgovarajuci nacin), te da popuni u cjelosti reklamacioni list. Neophodno je da kupac navede svoje osnovne podatke: ime i prezime, adresu, kao i broj telefona, kako bi prodavac mogao da ga obavijesti o odluci po izjavljenoj reklamaciji.

Primjerak reklamacionog lista će biti predat kupcu kao potvrda o izjavljenoj reklamaciji.

Prodavac će kupcu poslati pismeni odgovor na izjavljenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema iste.

X